Obchodní podmínky

1. Všeobecně

Níže uvedené Obchodní podmínky (dále jen OP) platí pro všechny kupní smlouvy, dodávky a jiné výkony (dále jen smlouva) poskytované firmou IMFsoft, s.r.o. (dále jen dodavatel), sídlem Olivova 553/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 26851181, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 40509. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 01.02.2005.


2. Dodávky a platby

Pro ČR a SR je zboží expedováno přepravní službou PPL. Platba se nejčastěji uskutečňuje na dobírku. Lze také zažádat o vystavení zálohové faktury. Zboží je následně expedováno po přijetí příslušné částky na náš účet.

Pro zákazníky mimo ČR a SR expedujeme zboží přepravní službou DHL. Platbu je možno uskutečnit vystavenou zálohovou fakturou nebo on-line prostřednictvím platebního portálu PayPal.

Dodavatel nevyžaduje minimální objednací množství. Všechny ceny našich výrobků jsou uvedeny včetně DPH ve výši 21%.


3. Dodací doba

Produkty, které vedeme skladem, jsou předány k expedici během 5ti pracovních dnů. V současné době expedujeme zapalování do 10ti prac. dní. Jestliže zboží není skladem, snažíme se dodávky plnit v co nejkratším čase. Jestliže dojde k neplnění smlouvy z důvodů neočekávyných překážek, dodacích potíží našich subdodavatelů nebo jiných podobných důvodů, které nemůžeme ovlivnit, vyhrazujeme si právo dodací lhůtu přiměřeně prodloužit. Dojde-li k neplnění smlouvy z jiných, než shora uvedených podmínek, má odběratel právo písemně stanovit novou, přiměřenou dodací lhůtu pod hrozbou odstoupení od smlouvy. Nedojde-li ani po té této nové dodací lhůtě k plnění ze strany dodavatele, má odběratel právo od smlouvy odstoupit. Došlo-li by k neplnění smlouvy z důvodů dodacích těžkostí našich subdodavatelů nebo prodloužila-li by se dodací lhůta z tohoto důvodu na více jak 6 kal. týdnů, má odběratel i dodavatel právo od smlouvy odstoupit. Náhrady škod způsobených prodloužením dodací lhůty nebo neplněním smlouvy jsou vyloučené.


4. Právo na vrácení výrobku

Dodavatel zaručuje 14-ti denní lhůtu na vrácení nepoužitého produktu. Právo na vrácení produktu je zaručeno tehdy, když odběratel vrátí výrobek v určené době (razítko odesílací pošty odběratele) v původním obalu, nepoužitý a nepoškozený. Vrácený výrobek bude dodavatelem přijat jen tehdy, když bude zásilka vyplacena. Zásilky dobírkou nebudou přijímany.


5. Přeprava

Dodavatel přebírá zodpovědnost za přepravu zboží k expediční firmě. Tato odpovědnost dodavatele končí předáním zboží expedici (DPD, PPL, DHL, Česká pošta) a přechází na odběratele. Ke každé objednávce (mimo osobní odběr) poštovné a balné.


6. Záruka

Dodavatel zaručuje, že prodané zboží v době jeho předání k expedici je bez materiálových a výrobních vad a má vlastnosti uvedené ve smlouvě. U každé uskutečněné dodávky odběratel bezprostředně zkontroluje stav zboží na případné závady a škody a jeho vlastnosti. Zjistí-li odběratel na dodaném zboží závady nebo odlišnosti v jeho vlastnostech či množství, které jsou udané na dodacím listu nebo faktuře, musí tyto okolnosti během 1 kal. týdne písemně (nebo e-mailem) sdělit dodavateli. Záruční doba na produkty je 24 měsíců od data prodeje.

Záruka se nevztahuje na tyto případy: - opotřebení výrobku normálním používáním - jestliže odběratel výrobek/zboží změnil nebo otevřel nebo prováděl opravy, změny (vyjma písemného souhlasu dodavatele) - zboží nebylo používáno dle Technických podmínek provozu.

Dodavatel má právo během záruční doby vadný výrobek bezplatně opravit; částečná výměna komponent nebo celého výrobku je přípustná. Dopravu reklamovaného zboží na adresu dodavatele hradí zákazník. Reklamované (opravené nebo nové) zboží je zasíláno zpět na náklady dodavatele. Nebudou-li závady dodavatelem odstraněny v přiměřené době, má odběratel právo od smlouvy odstoupit anebo má právo na slevu z ceny výrobku.


7. Vlastnická práva

Do doby úplného zaplacení zboží odběratelem je zboží vlastnictvím firmy IMFsoft, s.r.o.


8. Ukládání dat

Data, která odběratel zadává na Objednacím formuláři a která jsou potřebná k úspěšnému vyřízení objednávky, jsou zpracovávána a ukládána elektronickou cestou. Firma IMFsoft, s.r.o. se výslovně zavazuje, že tato data ukládá s pečlivostí tak, aby nebyla zneužita třetí osobou a že tyto data těmto třetím stranám neposkytne za jakýmkoliv účelem.