Jawa - CZ - Trabant ignition

Elektronické zapalování Jawa - CZ - Trabant ignition umožňuje buzení dvou indukčních cívek s integrovaným optickým snímačem otáčení.

Na stránkách je také k dispozici dokumentace pro instalaci zapalování na motorky: Jawa 250, Jawa 350, CZ 125, CZ 175, CZ 250 a pro automobil Trabant.

 

Jawa - CZ - Trabant ignition

3 290,00 Kč včetně DPH

Technická specifikace

Jsou dva typy setu
Jawa + ČZ motocykly - pro tuto variantu dáváme do setu vačku, která není na fotce.
Trabant auto - sety se liší velikostí podkladové destičky a otvoru ve stínícím kotoučku. Zapalování a SW jsou stejné.
 

Veškeré funkce a volitelné pracovní režimy elektronického bezkontaktního zapalování je možné nastavit pomocí osobního počítače. K tomuto účelu slouží program Ignition Control, který současně umožňuje Online vizualizaci skutečných hodnot otáček, předstihu. K propojení osobního počítače a zapalování dodáváme nově redukční kabel sériové linky RS232 na USB zdířku.

Řízení předstihu realizuje mikroprocesor zapalování, který časuje zpoždění zážehu dle zadané křivky předstihu a aktuálních otáček.

Pomocí jediného digitálního vstupu je možné přepínání křivek předstihu. Řízení předstihu zážehu je realizováno přepočtem žádané křivky předstihu zážehu na tabulku časových zpoždění. V závislosti na aktuálních otáčkách motoru jsou jednotlivá časová zpoždění z tabulky vybírána a prostřednictvím mikroprocesoru přesně odměřována, čímž dochází k výslednému efektu řízení předstihu.

Aplikace Ignition Control nově poskytuje funkci pro ladění předstihu pomocí akcelerační brzdy, kde se sleduje zrychlení motoru při překonávání vlastní hmoty. Předpokladem je, že zrychlení otáček motoru úměrně odpovídá kroutícímu momentu motoru.

Návody, Pc aplikace "Ignition Control" a další dokumentace je volně ke stažení úplně dole v sekci Dokumentace a Obslužný software.
Pokud si úplně dole v Doporučeném příslušenství (zde) přikoupíte USB Flash disk, nahrajeme vám na něj vše.


Hlavní rysy

plosak-3

 • Indukční zapalování typu - TCI
 • Rozsah napájecího napětí 3,5 až 25V
 • Reflexní snímač, 2× výstupy TCI, 1× digitání vstup
 • Podporuje pouze jeden zub na otáčku
 • Předstih řízen na principu časového zpoždění
 • Omezená podpora cívek TCI, kde Odpor > 2,5Ω
 • Pracovní otáčky 0 až 25.000ot/min
 • Pracovní teplota -40 až 85°C
 • Použití konektorů - FASTON
 • Stupeň krytí IP54
 • Komunikace přes převodník RS232/USB
 • Dvě volitelné křivky předstihu
 • Volitelná křivka buzení indukčních cívek
 • Rozšířené funkce DI1
 • Změna křivek i za běhu motoru
 • Sledování aktuálního stavu motoru
 • Záznam doby běhu motoru
 • Akcelerační brzda

Fotodokumentace

Set zapalování


Základní technické parametry zapalování


Parametr Rozsah
Napájecí napětí 3,5 až 25V (přepěť. ochrana 33V)
Pracovní otáčky 0 až 25.000 ot/min
Rozsah řízení předstihu 0 až 90°
Pracovní teplota -40 až 85°C
Otáčkový rozsah s řízením předstihu 180 až 20.500 ot/min
Řízení energie jiskry Tabulkou, Max., Med., Min., Řízená
Spínání buzení indukčních cívek max. 15A/0,085Ω
Odpor indukčních cívek > 2,5Ω (12V) a > 1,5Ω (6V)
Digitální vstup (DI1) 0 až 1V = L, 3 až 20V = H
Automatické odpojení buzení indukčních cívek Odpojení za 5 až 120s po stopu motoru
Signalizace stavu LED kontrolkou Zelená, Červená
Komunikace s PC přes USB ano
Stupeň krytí IP54
Vnější rozměry 75x71x25 mm
Hmotnost 150g

Schéma konektorů bezkontaktního zapalování a clony optické závory

Schéma konektorů bezkontaktního zapalování a clony optické závory


Schéma zapojení zapalování

Základní schéma zapojení je uvedeno pro variantu se dvěmi indukčními cívkami.

Schéma zapojení zapalování

Vstup DI1 nemusí být zapojen jedná se pouze o rozšiřující funkci. Pro motory s jednou indukční cívkou je zapojen pouze výstup 1a.

 

Schéma zapojení s plusem na kostře

 


Nastavení předstihu elektronického zapalování

Posledním a nejdůležitějším bodem instalace je správné nastavení zapalování tak, aby mohlo bezchybně plnit veškeré požadované funkce.

V první fázi je důležité si uvědomit jaký maximální předstih zážehu motor vyžaduje. Tento maximální předstih je nutné nastavit na snímači otáčení (např. 35°) a zároveň jej zadat jako referenční hodnotu do programu v záložce Křivka předstihu do položky Snímač otáčení. Vždy je tedy nutné, aby se hodnota předstihu nastaveném na snímači otáčení shodovala s předstihem zadaným v programu. Od tohoto údaje se odvíjí přepočet křivky předstihu do tabulky a zejména přesnost Online vizualizace aktuálního předstihu. Hodnotu předstihu na snímači otáčení je možné dodatečně opravit porovnáním skutečné hodnoty předstihu zjištěné např. stroboskopem a hodnoty předstihu udávané v Online vizualizaci.

Řízení předstihu realizuje mikroprocesor zapalování, který časuje zpoždění zážehu dle zadané křivky předstihu a aktuálních otáček.


Signalizační kontrolka

Profil všech funkcí zapalování je uložen v paměti zapalování, která si uchovává data i bez napájení. Obsah této paměti je nahrán z programu Ignition Control.

Jestliže paměť ještě nebyla nikdy nahrána nebo došlo k přerušení posledního nahrávání, bude tento stav po zapnutí signalizován krátkým zablikáním červené kontrolky. Veškerá nastavení pak budou daná výrobcem. Správný obsah paměti je signalizován trvalým zeleným svitem kontrolky. Zápis dat z počítače do zapalování je signalizován červeným nepřerušovaným svitem. Přejde-li zapalování do ochranného módu (motor neběží a režim je povolen) dojde ke zhasnutí zeleného svitu kontrolky (indukční cívky nejsou buzeny). Po příchodu impulsu ze snímače otáčení dojde opět k rozsvícení kontrolky (opětovné buzení).


Program Ignition Control

Elektronické zapalování obsahuje řadu funkcí jejichž nastavení lze s výhodou provést prostřednictvím osobního počítače programem Ignition Control. Komunikace s počítačem probíhá prostřednictvím komunikařního rozhraní RS232 s rychlostí 19200Bd. Proto musí být počítač vybaven alespoň jedním COM portem. Převodník USB/RS232 dodáváme v setu. Aplikace pracuje pod operačním systémem Windows 95 a vyšší. Instalace vyžaduje 4MB volného prostoru na pevném disku počítače. Minimální konfigurace osobního počítače je Pentium 166MHz s 32MB RAM.

Program Ignition Control je rozdělen do tří samostatných částí:

 • Online vizualizace
 • Křivka předstihu
 • Rozšířené funkce

Online vizualizace zobrazuje tyto základní parametry:

 • Otáčky motoru
 • Předstih zážehu
 • Digitální vstup DI1

Ke spuštění Online vizualizace je vždy nutné propojení počítače a zapalování sériovým prodlužovacím kabelem, otevření komunikačního portu a spuštění vizualizace tlačítkem Start. V případě, že se po stisku tlačítka Start nezobrazí aktuální data pak zkontrolujte správnost připojení komunikačního kabelu, případně číslo použitého komunikačního portu a správnost napájení zapalování.

Signalizační kontrolka

 

Křivka předstihu

Základní vlastností zapalování je řízení předstihu v závislosti na aktuálních otáčkách motoru. K nastavení charakteristiky řízení předstihu slouží záložka Křivka předstihu.

Křivka předstihu

 

Buzení cívek

Pro optimalizaci typu indukční cívky a jejího buzení slouží položka Energie jiskry. Pro indukční cívky s odporem menším než 4 ohmy (min 3,5 ohmů) je nutné nastavit buzení střední až minimální, které zamezí přebuzení indukční cívky a jejímu přehřívání. Pro cívky s odporem větším než 4 ohmy slouží nastavení buzení střední a maximální. Kompromisem buzení indukční cívky je nastavení pro řízení energie jiskry, které řídí buzení na základě hodnoty palubního napětí.

Palubní napětí / otáčky Řízené buzení
< 3300ot/min Minimální
3300 až 6500ot/min Střední
> 6500ot/min Maximální

 

Průběh buzení je možné zadat vlastní modelováním křivky tahem myší nebo zadat tabulkou. Je možné volit buzení v rozsahu 20 až 95% z doby otáčení. Lze tak snadno kompenzovat zásadní nevýhodu indukčních zapalování a to pokles proudu s růstem otáček. Vhodný průběh přidává buzení pro start a pak prudce klesne na volnoběžné buzení a pak opět roste při zvyšování otáček viz. graf Předdefinované průběhy buzení cívek.

Předdefinované průběhy buzení cívek

Předdefinované průběhy buzení cívek

 

Akcelerační brzda

Mezi nové funkce Online vizualizace patří Akcelerační brzda, která provádí rychlý 5s záznam otáček motoru s následným výpočtem derivace (zrychlení) otáček, která úměrně odpovídá kroutícímu momentu motoru.

 

Průběh měření

 • Před použitím je vhodné zkontrolovat zadání Omezení otáček motoru
 • Necháme motor běžet na volnoběžné otáčky a připravíme se na jeho zrychlení
 • Stiskneme tlačítko start
 • Odměření doby 1s do spuštění záznamu
 • Probíhá samotný záznam po dobu 5s
 • Ukončení záznamu a vyčtení naměřených hodnot otáček ze zapalování
 • Zobrazení a přepočet naměřených hodnot do grafu

Křivka zrychlení Křivka zrychlení


Proč použít bezkontaktní elektronické zapalování Jawa - CZ - Trabant Ignition

Elektronické bezkontaktní zapalování umožňuje velmi přesné řízení předstihu, což má za následek výrazné zlepšení chodu v širokém rozpětí otáčk. Dochází ke zlepšení startování (optimální předstih), zvýšení výkonu motoru (vysoká energie jiskry) a při dodržení pravidel úsporné jízdy dojde i ke snížení spotřeby. Zapalování je možné použít bez úprav pro 6V i 12V el. (zaručeně pracuje při napětích od 3,5V do 25V).

 

Návody, Pc aplikace "Ignition Control" a další dokumentace je volně ke stažení úplně dole v sekci Dokumentace a Obslužný software.
Pokud si úplně dole v Doporučeném příslušenství (zde) přikoupíte USB Flash disk, nahrajeme vám na něj vše.


Dokumentace

Název Datum Soubor
Jawa-CZ-Ignition_CZ.pdf [pdf, 403kB] Stáhnout
Jawa-instalace_CZ.pdf [pdf, 439kB] Stáhnout
Trabant-instalace_CZ.pdf [pdf, 888kB] Stáhnout
FAQ_Jawa_Direct_Universal_CZ.pdf [pdf, 118kB] Stáhnout

Obslužný software

Název Datum Soubor
ignition-control_CZ.pdf [pdf, 325kB] Stáhnout
Instal7_1_Win7_Win11_cz.zip [zip, 10.713kB] Stáhnout

Dostupné varianty

Název Cena s DPH  
Jawa - CZ - Trabant ignition – Typ Trabant 3 290,00 Kč
Jawa - CZ - Trabant ignition – Typ Motocykl 3 290,00 Kč

Doporučené příslušenství